Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Body Wellbeing Training Oy
Y-tunnus: 3376401-5
Osoite: Salvos 3
Postinumero: 50170 
Postitoimipaikka: Mikkeli

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Anssi Kirvesniemi
Osoite: Salvos 3
Postinumero: 50170
Postitoimipaikka: Mikkeli
Puhelinnumero: +358 40 9128160
Sähköposti: info@kehokuntoonmama.fi 

3. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaille tarjottavien verkkovalmennusten toteuttamiseen kehokuntoonmama.fi -palvelussa, asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä palveluiden kohdentamiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käsittelyn perusteita ovat sopimuksen täytäntöönpaneminen ja oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen, rekisterinpitäjän oikeutettu etu (palveluiden tarjoaminen ja liiketoiminnan harjoittaminen), sekä asiakkaiden antama nimenomainen suostumus tietojen käyttöön.

5. Rekisterin tietosisältö 

Asiakasrekisteriin tallennetaan käyttäjän itsensä antamia tietoja. Näitä ovat tunnistamistiedot (etunimi, sukunimi), yhteystiedot (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja maksutiedot.

Lisäksi asiakasrekisteriin tallennetaan palvelun käytöstä syntyviä tietoja. Näitä ovat tilaushistoria, arvostelut, verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä laitteiden tunnistetiedot, kuten IP-osoite.

Käytettäviä maksupalveluita ovat Paytrail sekä liikuntaetuuksien (Eazybreak, Edenred, EPassi ja Smartum) mobiilisovellukset. Palveluntarjoajat käyttävät henkilötietoja maksupalvelulaissa määriteltyjen maksutoimeksiantojen suorittamiseen, palveluiden kehittämiseen, tilastointiin ja asiakaspalveluun sekä lakiin perustuvien tai viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitamiseen.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan kohdassa 3 mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettuja velvollisuuksia (esimerkiksi kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa) koskevien vastuiden hoitamiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä itseltään ja verkkopalvelun käytöstä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Maksujen käsittelyssä tarvittavat yhteystiedot luovutetaan maksupalveluita ylläpitäville yhteistyökumppaneille verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi, sekä analytiikka- ja tilastointikumppaneille. Muita tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Alihankkijat ja palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan riittävin suojamekanismein. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Digitaalisessa muodossa olevat tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Evästeiden käyttö 

Verkkosivuilla käytetään evästeitä, joiden avulla voidaan tarjota paras mahdollinen käyttäjäkokemus sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat palveluntarjoajalle tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Rekisterinpitäjä voi hyödyntää evästeitä palveluiden ja verkkosivuston kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Jos et halua, että sinusta kerätään evästeiden kautta tietoa sivustolla, useimmat selaimet mahdollistavat evästeiden käytön estämisen. Palvelua ei voi käyttää kaikilta osin ilman evästeiden sallimista. 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Päivitetty 10.9.2023